Με την κατάθεση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων του ίδιου και της επιχείρησής του, απάντησε ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΜ και υποψήφιος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Τρύφων Πλαστάρας, στις καταγγελίες της παράταξης του νυν προέδρου Αριστοτέλη Μπασδάνη, που με ανακοίνωσή του τον κατηγόρησε ότι απαξιώνει έντιμους επαγγελματίες και πρόσωπα που δεν έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, “μουτζουρωμένο” ποινικό μητρώο και “πατερούληδες” που βάζουν πλάτη με “εκβιασμούς” για λογαριασμό του στις επιμελητηριακές εκλογές. Ο Τρύφων Πλαστάρας κατέθεσε στο Επιμελητήριο αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ και πιστοποιητικό ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση προς τον ΕΦΚΑ.