Η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2016 στα Τρίκαλα.
Εκτός από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο και σύσσωμη τη Διοίκησή της, στη Γενική Συνέλευση θα συμμετάσχουν πρόεδροι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, ενώ στις εργασίες της θα παραβρεθούν εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης, της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.