Το “Χάσουμε, Κερδίσουμε-Εμείς θα το γλεντήσουμε” είναι ένα γρήγορο, ζωντανό τηλεπαιχνίδι ποδοσφαιρικών γνώσεων.
Παρουσίαση Ορέστης Συμβουλίδης.