Χωρίς να παραβλέπει το Προσκήνιο Πολιτισμού και τις Κοινωνικές δράσεις, ο δήμος Λαρισαίων θέτει σε πρώτη προτεραιότητα τα έργα αστικής ανάπλασης μεταξύ Κέντρου, Σιδηροδρομικού Σταθμού και Ν.Σμύρνης, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος για τις πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, που θα του εξασφαλίσει μέσω της Περιφέρειας κονδύλι 13ων περίπου εκατομμυρίων. Οι σχετικές προτάσεις θα κατατεθούν στη διαχειριστική αρχή ως τις 20 Σεπτεμβρίου.