Για δεύτερη συνεχή χρονιά η ετήσια κατάταξη των Times Higher Education University Impact Rankings  που δημοσιεύτηκε σήμερα συγκαταλέγει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 101+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας και των υποδομών

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους – δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η πολύ σημαντική κατάταξη αποτελεί  ένα μεγάλο επίτευγμα, αφού το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα εκ των πρωτοπόρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τις πολιτικές και πρακτικές καινοτομίας που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς της γνώσης στην κοινωνία.

Περισσότερα στο https://euc.ac.cy/el/