Η Σοφία Σακοράφα στα Θεσσαλών Δρώμενα

Τα “Θεσσαλών Δρώμενα” υποδέχονται την Ευρωβουλευτή Σοφία Σακοράφα.