Πρόγραμμα δωρεάν σίτισης μαθητών

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα τεθεί σε εφαρμογή ο σχεδιασμός της Μητρόπολης Δημητριάδος και των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας έτσι ώστε κανένας μαθητής, σε κανένα σχολείο της περιοχής να μην στερείται ενός θρεπτικού πρωινού γεύματος στο σχολείο. Τα πρώτα στοιχεία από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας υπολογίζουν τον αριθμό των παιδιών που πηγαίνουν νηστικά το σχολείο σε 128.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Λαμπράκης