Σημάδια παραίτησης διέκρινε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Δημήτρης Αδάμ, στις πρόσφατες επαφές που είχε με επαγγελματίες των παραλίων του νομού. Κοινό τόπο αποτελεί η ανάγκη αλλαγής πολιτικής, πόσο μάλλον όταν οι τζίροι των επιχειρήσεων είναι αντιστρόφως ανάλογοι με την αύξηση των επισκεπτών, λόγω της μειωμένης έως ανύπαρκτης καταναλωτικής δυνατότητας των Ελλήνων τουριστών.