Ο Στέλιος Κούλογλου στα Θεσσαλών Δρώμενα

Ο Ευρωβουλευτής και Δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα Θεσσαλών Δρώμενα.