Ο Νίκος Χουντής στα Θεσσαλών Δρώμενα

Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Χούντης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα Θεσσαλών Δρώμενα.