Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου στα Θεσσαλών Δρώμενα

Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου στα “Θεσσαλών Δρώμενα”.