Ο Δήμαρχος Μετεώρων Χρήστος Σινάνης στα Θεσσαλών Δρώμενα

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο Μετεώρων Χρήστο Σινάνη.