Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε σήμερα ο τωρινός πρόεδρος του Ορφανοτροφείου Βόλου. Σύμφωνα με τον κ. Άγγελο Αγραφιώτη περσινές αλλά και φετινές καταγγελίες από μέλη της διοίκησης του ιδρύματος μπορεί να οδηγήσουν στην αναστολή της λειτουργίας του ιδρύματος του Ορφανοτροφείου Βόλου.