Πολύ ντόρος γίνεται σήμερα σχετικά με το κίνημα «Αφήστε με να ζήσω» το οποίο υποστηρίζεται από 19 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνών και την «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος» (ΑΣΠΕ).Πηγή:bovary.gr