Παρατείνεται έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» που στοχεύει στην επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας. Στόχος και επιδίωξη του Διαγωνισμού αποτελούν η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου, με πρωταρχικό κριτήριο τη βιωσιμότητα.

Ο Διαγωνισμός, που αποτελεί πρωτοβουλία της FrieslandCampina Hellas ΝΟΥΝΟΥ σε σύμπραξη με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και τη συμβουλευτική εταιρεία μεταφοράς τεχνολογίας Break-Even Consulting, απευθύνεται σε:

•             Ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα.

•             Ομάδες που έχουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα.

•             Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

•             Φοιτητές και απόφοιτους Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις στις θεματικές ενότητες: 

•             Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια,

•             Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία

•             Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

•             Πράσινη αλυσίδα αξίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο https://noynoyideachallenge.gr

To άρθρο NOYNOY: Επιβραβεύει πρωτότυπες ιδέες μέσα από τον 2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .Πηγή:newsit.gr