Στην σημερινή κινητοποίηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα συμμετέχει και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Λάρισας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μόνιμους και μαζικούς διορισμούς.