Υπογράφηκαν σήμερα 3 συμβάσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας για έργα της περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα οι συμβάσεις αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών από πρόσφατες θεομηνίες καθώς και έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου.