Λάρισα Ζεσταίνουν τα τρακτερ 181016

Στα όριά τους φαίνεται να έχουν φτάσει οι αγρότες στο θεσσαλικό κάμπο και ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις.