Σε σειρά εργασιών συντήρησης και υποδομής όλου του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού Λάρισας, που βρίσκεται στην δικαιοδοσία της, θα προχωρήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και συνοδά έργα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφαλείας και ομαλής κυκλοφορίας.