Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου της χώρας, μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση που θα έχει κανονιστική αυτονομία στα θέματα ευθύνη της και κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, είναι οι βασικές θέσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) όπως αποτυπώθηκαν στο ψήφισμα – εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία – του 4ου Τακτικού Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα.
Στις βασικές θέσεις του 4ου Συνεδρίου της ΕΝΠΕ, επισημαίνεται ότι το τεκμήριο αρμοδιότητας για τις περιφερειακές υποθέσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ενώ σχετικά με το όποιο νέο εκλογικό σύστημα για την αυτοδιοίκηση τονίζεται ότι πρέπει να τύχει ευρύτερων συναινέσεων και να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στις εργασίες του συνεδρίου αναφέρθηκε αναλυτικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.