Στην πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειμένου η Λάρισα να ενταχθεί στις «έξυπνες πόλεις», στοχεύει ο Δήμος Λαρισαίων, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες στους συμπολίτες.

Με κέντρα διαχείρισης που αφορούν σε ενότητες όπως, μεταξύ άλλων, η διαχείριση ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο πεζοδρόμων, η διαχείριση των θέσεων στάθμευσης, της κυκλοφορίας, της τροφοδοσίας, του οδοφωτισμού, των μεταφορών και του πολιτισμού. Οι επαφές έχουν ξεκινήσει μήνες πριν, ενώ για ορισμένους τομείς, ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται στα πρόθυρα προκηρύξεων και για άλλους τομείς, οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν αργότερα. Για τη διαχείριση των θέσεων στάθμευσης, αναμένονται οι μελέτες εφαρμογής στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ενώ για τη διαχείριση των πεζοδρόμων, ο Δήμος Λαρισαίων αναμένεται να δημοσιεύσει τη σχετική προκήρυξη του έργου.