Λάρισα Στη Λάρισα το κίνημα κατά των πλειστηριασμών