Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Λάρισας, παρουσίασαν σήμερα στο πλαίσιο Συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης και οι εκπρόσωποι δημόσιων φορέων της πόλης.
Τα βασικά του σημεία προβλέπουν τη μετατροπή κεντρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κατεύθυνσης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί μόνο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες με χαμηλές ταχύτητες και ταυτόχρονα θα κάνει αρμονική τη συνύπαρξη πεζών ποδηλατών και αυτοκινήτων. Προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ενός ευρύτατου δικτύου κίνησης πεζών που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήπιων «εναλλακτικών» μορφών μετακίνησης θα οργανώσει κυκλοφοριακά την ευρύτερη κεντρική περιοχή της πόλης, με τη φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας και θα δημιουργήσει συνθήκες μείωσης των αναγκών μετακίνησης με Ι.Χ.