Λάρισα Το ψωμί ψωμάκι 211216

Λένε οτι το τελευταίο που θα στερηθεί ο Έλληνας την περίοδο της κρίσης ειναι
Το ψωμί. Η κίνηση στα αρτοποιία άλλωστε είναι ο πλέον αξιόπιστος δικτεις για την πορεία της αγοράς. Τα μηνυματα που εκπέμπει η κίνηση και στα αρτοποιία αυτές τις μερες δεν ειναι καθολου ενθαρρυντικά.