Ημερίδα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας πραγματοποιήθηκε σήμερα, με θέμα «πρωτοβάθμια υγεία στα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία». Στην εκδήλωση μίλησε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου υγείας, Σταμάτης Βαρβαρός, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας σε κέντρα και νοσοκομεία.