Λάρισα Πρόγραμμα για ανεργους 021216

Άρχισε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανέργων ηλικίας 29-64 ετών για την κάλυψη 23.000 θέσεων απασχόλησης σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης και αφορά σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της οικονομίας. Εντός των επόμενων ημερών, μέσω του ΟΑΕΔ αναμένεται να προκηρυχθεί και πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 30-49 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του για τουλάχιστον 3 μήνες, για απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.