Λαρισα «Η Πόλη που Μαθαίνει» 121016

«Η Πόλη που Μαθαίνει 2016 – Αναζητώντας κοινές δράσεις σε περίοδο κρίσης» τιτλοφορείται διεθνής συνδιάσκεψη που θα λάβει χώρα στη Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σχέδιο που έχει σκοπό την εδραίωση μιας κουλτούρας μάθησης καθ’ ολη τη διάρκεια της με ισότιμη πρόσβαση για όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, την προαγωγή της μάθησης και στο χώρο εργασίας, την επέκταση της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης.