Σε απόγνωση δηλώνουν πως βρίσκονται οι εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που δουλεύουν με μπλοκάκι, καθώς συνειδητοποιούν σιγά-σιγά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο, ότι από 1/1 του ’17, αν θα έχουν παράλληλα για την ίδια απασχόληση, σχέση εξαρτημένης εργασίας αφενός, και αφετέρου, εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορά και για σύνταξη και για ασθένεια για την απασχόλησή τους ως μισθωτοί, θα επιβαρύνονται διπλά.
Ρεπορτάζ Χρήστος Τσούμαρης
Κάμερα Δημήτρης Μπαγινέτας
www.trttv.gr