Λάρισα Ο εορτασμός της 28η Οκτωβρίου 281016

Ο εορτασμός της 28η Οκτωβρίου στη Λάρισα.