Για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα για τα δικαιώματα μεταβίβασης βοσκοτόπων, που προκαλούν προβληματισμό στα μέλη του κλάδου, μίλησε σήμερα στη TRT ο τεχνικός σύμβουλος των κτηνοτρόφων, Γιάννης Κόκκουρας.