Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ανέφερε ότι χρειάζονται κονδύλια για την αγροτική οδοποιία στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης κατένειμε στη Θεσσαλία 4,4 εκατομμύρια ευρώ για το έργο «βελτίωση- πρόσβαση σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας προχωρούν ταχύτατα τις διαδικασίες και πρέπει οι δήμοι να είναι έτοιμοι ως τελικοί αποδέκτες, ώστε να καταθέσουν προτάσεις.