Λάρισα «Κόκκινη» η αγορά 041016

Τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια αυξάνονται και απειλούν τις επιχειρήσεις που δοκιμάζονται με κάθε τρόπο, αν λάβει κανείς υπ΄ όψιν την υπερφορολόγηση που αποτελεί χαρακτηριστικό και του νέου προϋπολογισμού που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέθεσε τον προβληματισμό του για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά διαβλέποντας ακόμη χειρότερες μέρες.