Την προσοχή των κτηνοτρόφων ώστε να καταγραφούν ηλεκτρονικά στο μητρώο έως τις 15 Δεκεμβρίου επέστησε εκ μέρους της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων, ο κ.Γίαννης Κούκουρας.