Λάρισα Το φυσικό αέριο στην Ελασσόνα 161216

Το αέριο στην Ελασσόνα
TO ΔEYTEPO EΞAMHNO TOY 2017 OI ΠOΛITEΣ THΣ EΛAΣΣONAΣ ΘA AΠOΛAMBANOYN TA OΦEΛH TOY ΦYΣIKOY AEPIOY, KAΘΩΣ TOYΣ ΠPΩTOYΣ MHNEΣ TOY NEOY XPONOY, ΞEKINOYN OI EPΓAΣIEΣ EΠEKTAΣHΣ TOY ΔIKTYO ΦYΣIKOY AEPIOY ΣTHN EΛAΣΣONA.
ΣXETIKEΣ ANAKOINΩΣEIΣ EKANAN ΣHMEPA ΣTO ΠΛAIΣIO ΣYNENTEYΞHΣ TYΠOY, Ο ANAΠΛHPΩTHΣ ΓENIKOΣ ΔIEYΘYNTHΣ THΣ EΠA ΘEΣΣΑΛΙΑΣ ΛEΩNIΔAΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ, O ΔHMAPXOΣ EΛAΣΣΟNOΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ EYAΓΓEΛOY KAI Η YΠEYΘYNH NEΩΝ ΣYNΔEΣΕΩN KAI ANAΠTYΞHΣ TOY ΔIKTYOY, EΦH KAΛOΓHPOY.