Στις καταγγελίες που έγιναν στο εργατικό κέντρο σχετικά με τον δώρο των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του, Τάσος Τσιαπλές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν, υπήρξαν επιχειρήσεις που κατέθεσαν το δώρο και μετά απαιτούσαν πίσω την επιστροφή.