Επιχειρηματίες από τα δεκαεπτά τους και μάλιστα επιτυχημένοι έγιναν δεκατρείς νέοι της Αγιάς, κατακτώντας πανελλήνια εύσημα και τις καλύτερες κριτικές του επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας.

Στηρίχθηκαν στην αγροτική καλλιέργεια του τόπου τους, εμπνεύστηκαν την ιδέα για την παραγωγή ενός ιδιαίτερου προϊόντος από αυτή, προχώρησαν στη σύσταση μιας εταιρίας και εμφάνισαν στην αγορά το μοναδικό ελληνικό καστανάλευρο, το «ΚΑΣΤΑΡΟΝΕ- MARRONE» ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας.