Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κος Κώστας Αγοράστος ανακοίνωσε την χρηματοδότηση για έργα που αφορούν σε λειτουργιά δομής «κέντρων κοινότητας» των Δήμων Ελασσόνας, Αγιάς και Τυρνάβου για τρία χρόνια. Η δράση αυτή όπως αναφέρει εντάσσεται αφενός στην ευρύτερη στρατηγική της περιφέρειας για την χρονική περίοδο 2014-2020 που αφορά την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας, την εμβάθυνση της κοινωνικής ανοχής και αφετέρου την ανάγκη της τρέχουσας περιόδου της χώρας για την σχεδίαση καθώς και υλοποίηση πολιτικών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης.