Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται η οδός Ασκληπιού στο κέντρο της Λάρισας .Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.