Στους τρόπους με τους οποίους ο ΟΑΕΔ μπορεί να συμβάλλει με τις δράσεις του στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας αναφέρθηκε σήμερα στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσαν οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό, στο ξενοδοχείο Ιμπεριάλ, η διοικήτρια του κυρία Μαρία Καραμεσίνη. Το ποσοστό ανεργίας στη Θεσσαλία ανερχόταν στο 25% το β’ τρίμηνο του 2016 και ήταν το δεύτερο υψηλότερο στην επικράτεια μετά από αυτό της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην περιοχή είναι ότι καταγράφεται αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των έτοιμων ενδυμάτων, που σε άλλες περιοχές της χώρας φθίνει εδώ και δεκαετίες, τόνισε η κυρία Καραμεσίνη