Συναντήθηκαν σήμερα οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Λάρισας με τον διευθυντή του ΙΚΑ Λάρισας, για να εκφράσουν τις ελλείψεις που έχει το ΙΚΑ καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι με το ενιαίο ταμείο ασφάλισης .