Διαμαρτύρονται τα μέλη του συλλόγου διάχυτων παιδικών διαταραχών για το σχολείο που θα στεγαστούν τα παιδία και το οποίο θα έπρεπε να ήταν έτοιμο, εδώ και 4 μήνες. Τα μέλη του συλλόγου τονίζουν ότι δεν είναι διατεθειμένα να ξαναστείλουν τα παιδιά τους στο παλιό σχολείο, το τριακοστό πρώτο όπου στεγάζονταν.