Το 80% από τους περίπου 8.000 υπαλλήλους στη σίτιση, τη φύλαξη και τον καθαρισμό -δηλαδή περισσότεροι από 6.000- που απασχολούνται στις τρεις αυτές υπηρεσίες των νοσοκομείων βλέπει την πόρτα της εξόδου, καθώς, η κυβέρνηση με τον νέο νόμο που επιφέρει δεν τους αναγνωρίζει την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να μείνουν άνεργοι. Στα πλαίσια των όσων συμβαίνουν διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι στον καθαρισμό και στην σίτιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.