Στην αδυναμία στελέχωσης των τοπικών μονάδων υγείας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Ο πρόεδρος του συλλόγου τόνισε ότι το πρόγραμμα δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους γιατρούς λόγω των χαμηλών μισθών που δίνει και του περιορισμένου χρόνου της απασχόλησης.