Λάρισα Η αξιολόγηση ΠΕΠ Θεσσαλίας 191016

Η πρόοδος  του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020, εξετάστηκε στις εργασίες της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, σήμερα το πρωί στο ξενοδοχείο Divani palace στη Λάρισα.