Στα αδιέξοδα του συστήματος αποδίδει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας τις δυσκολίες που βιώνουν οι εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Η ανεργία και η φτώχεια καλούν τους εργαζόμενους σε εγρήγορση σημειώνει ο κ. Τάσος Τσιαπλές