Λάρισα Άμυνα στις ελλείψεις 011216

Ομολογεί ότι  υπάρχει μια σχετική έλλειψη σε εμβόλια ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, κος Γιάννης Μακρυγιάννης, πλην όμως οι φαρμακοποιοί μεριμνούν, όπως τονίζει, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση.