Ξεπερνούν τις 327 χιλιάδες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, και τα εφάπαξ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα – σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και από το 2010…
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν στη Βουλή ο διοικητής του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ο πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
-Όσον αφορά στις κύριες συντάξεις, στις 31 Μαΐου φέτος εκκρεμούσαν 60.957 αιτήσεις συντάξεων πριν από την ισχύ του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου και με πρωτόκολλο μετά την ισχύ του νόμου 77.942.
-Για το εφάπαξ είναι 62.652 εκκρεμείς αιτήσεις και για την επικουρική 126.022 αιτήσεις.