Ένα ακόμη μάθημα στο σχολικό τους πρόγραμμα θα έχουν οι μαθητές δημοτικών σχολείων της Μαγνησίας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για το μάθημα της κολύμβησης.