ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Τη βοήθεια των πολιτών για τα αδέσποτα ζητά ο Δήμος (280916)

Ρεπορτάζ: Γιώργος Μπανάτσας