Ο χιονιάς επισκέφτηκε και το νομό καρδίτσας. Σε ορισμένες ορεινές περιοχές το υψος του χιονιου έφτασε τα 30 εκατοστά!